Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επόπτη By Methods Apparel Consultancy India

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επόπτη By Methods Apparel Consultancy India

November 27, 2022 0 Von admin

Ο Επόπτης διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε κάθε μεταποιητική βιομηχανία, ειδικά όταν μιλάμε για τη Βιομηχανία Κατασκευής Ενδυμάτων. Δεδομένου του γεγονότος ότι η Βιομηχανία Κατασκευής Ενδυμάτων είναι ένας κλάδος έντασης εργασίας, οι Εποπτικές Αρχές λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της διοίκησης και των πυλώνων του κλάδου, δηλαδή των χειριστών. Ως εκ τούτου, δεδομένης της σημασίας τους, κάθε κλάδος πρέπει να έχει έναν τεχνικά υγιή επόπτη. Δεσμευμένη στην επίλυση προβλημάτων του κλάδου μέσω τεχνολογίας και εκπαίδευσης, η Methods Apparel Consultancy ανέλαβε μια ειδική πρωτοβουλία Pro-SDP (Professional – Supervisor Development Programme).