Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές στην αποθήκευση δεδομένων με χρήση του Snowflake

Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές στην αποθήκευση δεδομένων με χρήση του Snowflake

Januar 3, 2023 0 Von admin

Τα δεδομένα έχουν αναδειχθεί ως κεντρικό στοιχείο στη σφαίρα της ψηφιακής οικονομίας, χρησιμεύοντας ως το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε κάθε κλάδο. Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων για τη μείωση του κινδύνου που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων και την παροχή ακριβών δεδομένων σε άτομα και οργανισμούς.

Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους καταναλωτές προκειμένου οι επιχειρήσεις να ενδυναμώσουν αποτελεσματικά και τις δύο ομάδες. Τα δεδομένα είναι απαραίτητα εάν θέλετε να επιτύχετε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους στόχους: ενίσχυση της αφοσίωσης των καταναλωτών. Βελτιστοποιήστε τις λειτουργίες σας. ή να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του προσωπικού.

Ένα μοντέλο νιφάδας χιονιού, το οποίο γενικότερα αναφέρεται ως απλώς ένα θησαυροφυλάκιο βάσης δεδομένων, είναι μια μέθοδος δόμησης δεδομένων που απομονώνει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα από άλλους τύπους πληροφοριών. ο Συμβουλευτική ομάδα Snowflake διαθέτει τις γνώσεις, την εμπειρία και τα εξειδικευμένα εργαλεία και ικανότητες που απαιτούνται για την παροχή λειτουργικών λύσεων αποθήκης δεδομένων που είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εταιρείας σας. Ωστόσο, η παρακολούθηση των πιο πρόσφατων τάσεων στην αρχιτεκτονική της αποθήκης δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας και πιθανότατα δεν θα ακούσετε γι‘ αυτό από το υπάρχον προσωπικό ή τους συμβούλους πληροφορικής σας.

Ο προγραμματισμός, η δημιουργία του να ανταποκρίνεται, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών σας και η εκπαίδευση της ομάδας σας είναι όλα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν αβίαστα για να έχετε όλους στην ίδια σελίδα.

Τι ακριβώς εννοείται με τον όρο «Λογισμικό Snowflake»;

Η εξαγωγή, η ενσωμάτωση, ο καθαρισμός, η αποθήκευση, η μετατροπή και η εμφάνιση δεδομένων είναι μερικές μόνο από τις λειτουργίες που μπορεί να εκτελούνται από το λογισμικό διαχείρισης δεδομένων αφού ενσωματωθεί με τις πολλές πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία.

Η ενοποίηση πηγών δεδομένων χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα των δεδομένων είναι μια ανάγκη για συστήματα διαχείρισης δεδομένων και τα δεδομένα πρέπει να εμφανίζονται με τρόπο εύκολα κατανοητό.

Για να διασφαλιστεί ότι το λογισμικό είναι ταυτόχρονα προσβάσιμο και εύκολο στη χρήση, θα πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται σε μεγάλη ποικιλία ερωτήσεων και ερωτήσεων, καθώς αντιπροσωπεύουν τις ανησυχίες πολλών ενδιαφερομένων.

Να αναπτυχθεί και βελτιστοποίηση των αποθηκών δεδομένωνοι επόμενες βέλτιστες πρακτικές είναι αυτές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με το Snowflake:

 1. Μοντελοποίηση Δεδομένων

Η μοντελοποίηση δεδομένων είναι μια αφηρημένη εικόνα της αποθήκης δεδομένων που εμφανίζεται με την τακτοποίηση των στοιχείων δεδομένων και την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται μεταξύ τους. Η αποθήκη δεδομένων περιγράφεται από τη δομή δεδομένων. Είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας που καταγράφει και κοινοποιεί τα δεδομένα που έχουν συγχωνευθεί και διατηρηθεί στην αποθήκη δεδομένων. Για να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας κατά τη χρήση αυτού του προγράμματος, θα χρειαστεί:

 • Αποκτήστε γνώση των αναγκών της επιχείρησής σας.
 • Δημιουργήστε το μοντέλο δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει την επικοινωνία με την εταιρεία και να δείχνει πώς βοηθά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Πριν ξεκινήσετε την ανάπτυξη, είναι σημαντικό να επιτευχθεί συναίνεση για την οριοθέτηση και τον ορισμό με τις πρόσθετες ομάδες.
 • Περιβάλλον ντοκιμαντέρ, πληροφορίες και αναφορές.
 • Η αβεβαιότητα και η παρερμηνεία μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων. Το μοντέλο δεδομένων επιτρέπει την εξέταση των δεδομένων και καθιστά την αποθήκη δεδομένων πιο ανθεκτική σε μελλοντικές αλλαγές, συμπεριλαμβάνοντας ένα επίπεδο συνδυασμού ουδέτερης πηγής.
 1. Διάγραμμα ροής δεδομένων

Μια οπτική απεικόνιση της αρχιτεκτονικής του αποθετηρίου και της προέλευσης των δεδομένων του μπορεί να φανεί στο διάγραμμα ροής δεδομένων. Είναι απαραίτητο να:

 • Μάθετε τα μέσα και τα έξω της διαδικασίας.
 • Καθ‘ όλη τη διάρκεια ζωής της ροής δεδομένων, είναι σημαντικό να γνωρίζετε την προέλευση των γεγονότων, πού βρίσκεται και πώς θα μπορούσαν να τροποποιηθούν.
 • Οι βελτιώσεις στην απόδοση μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά.
 • Στο τέλος, ένα διάγραμμα ροής δεδομένων είναι ένα σημαντικό εργαλείο που απαιτείται κατά την πραγματοποίηση τροποποιήσεων στη μελλοντική ροή δεδομένων.
 1. Αυτοματοποίηση Συστημάτων Αποθήκης Δεδομένων

Τα εργαλεία για τον αυτοματισμό της αποθήκης μπορούν να κλιμακώσουν τις λειτουργίες πιο γρήγορα. Ο στόχος είναι να δίνονται δεδομένα πιο γρήγορα, με καλύτερη αξία, έτσι ώστε οι επιχειρηματικές επιλογές να γίνονται πιο έξυπνα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Λήψη και εκτέλεση έργων γρήγορα και απλά.
 • Αξιοποίηση πόρων πληροφορικής με ταυτόχρονη τήρηση προτύπων κώδικα.
 • Είναι πιο προσαρμόσιμο για την κάλυψη πιο περίπλοκων αναγκών ενοποίησης δεδομένων. Ο κώδικας είναι άμεσα προσβάσιμος για ανάπτυξη στην εικονική αποθήκη δεδομένων, όπου μπορεί να αναπτυχθεί για έλεγχο ταυτότητας και δοκιμή.
 • Οι διαδικασίες λειτουργίας και οι διαδικασίες μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται από το Snowflake υπογραμμίζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη για αυτοματοποίηση.
 1. Κάντε το Γρήγορο

Το Snowflake αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί μια λύση που βασίζεται σε σύννεφο είναι μια ανώτερη επιλογή για την ικανοποίηση των κριτηρίων της συντριπτικής πλειοψηφίας των εικονικών αποθηκών δεδομένων:

 • Για να είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική, μια αποθήκη δεδομένων δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι μια μεγάλη και μονολιθική εγκατάσταση αποθήκευσης.
 • Το σημαντικό μέγεθος μιας αποθήκης δεδομένων είναι ένας περιορισμός που μπορεί να είναι προβληματικός σε διάφορα περιβάλλοντα.
 • Η τεχνική της ευέλικτης αποθήκης δεδομένων υπογραμμίζει την ανάγκη για σχολαστική προετοιμασία και εκτέλεση για την άμεση επίτευξη των στόχων.
 • Λόγω της ευέλικτης φύσης του, το ανταποκρινόμενο περίγραμμα σάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζεστε γρήγορα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, προτεραιότητες και πλατφόρμες δεδομένων.
 1. Εκπαίδευση για Snowflakes

Παρόλο που το Snowflake έχει δημιουργηθεί για να είναι φιλικό προς το χρήστη και κατανοητό, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται στις κατάλληλες διαδικασίες, πολιτικές και καλύτερες πρακτικές. Θυμηθείτε ότι πρέπει να καταλάβετε τα παρακάτω:

 • Το Snowflake είναι μια τεχνολογία αιχμής που ενσωματώνει νέες στρατηγικές για τη φόρτωση δεδομένων, την αποθήκευση δεδομένων, την κλιμάκωση των δεδομένων και την κοινή χρήση δεδομένων.
 • Το κλειδί της επιτυχίας για κάθε ομάδα είναι να έχει πλήρη κατανόηση και επίγνωση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος.
 • Η εκπαίδευση των νιφάδων χιονιού δεν πρέπει να θεωρείται ως εκ των υστέρων σκέψη. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση, αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην αρχή της διαδικασίας ενσωμάτωσης.
 1. Επικεντρωθείτε στις Κατάλληλες περιπτώσεις χρήσης

Το συμβατικό «εξαγωγή, μετασχηματισμός και φόρτωσηΗ διαδικασία (ETL) ξεκίνησε ως μέθοδος τυποποίησης της επεξεργασίας δεδομένων για εταιρικές αποθήκες δεδομένων που ήταν σχολαστικά οργανωμένες και είχαν ένα προκαθορισμένο σχήμα. Ωστόσο, όταν πρόκειται για εξερεύνηση, οργάνωση, συνδυασμό και εκκαθάριση τεράστιων ποσοτήτων φρέσκων, ποικίλων και λιγότερο δομημένων δεδομένων, οι εταιρείες χρειάζονται νέες επιλογές για την επιτάχυνση και τη βελτιστοποίηση τέτοιων διαδικασιών με πιο μεταβλητά και μεταβλητά μοντέλα υποστήριξης.

 • Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι καλές με την αναφορά περιπτώσεων χρήσης που χρησιμοποιούν δομημένα δεδομένα.
 • Η προετοιμασία δεδομένων αυτοεξυπηρέτησης είναι ζωτικής σημασίας με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες snowflake που μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά και αποτελεσματικά.
 • Βελτιώνει όχι μόνο τη συνολική απόδοση αλλά και την ακρίβεια, την ομοιομορφία και την πληρότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται σε μια αποθήκη.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής Snowflake είναι ότι επιτρέπει την ανεξάρτητη κλιμάκωση τόσο του υπολογισμού όσο και της αποθήκευσης. Αυτό θα ήταν παρόμοιο με μια προσέγγιση pay-as-you-go στο ότι θα χρειαζόταν μόνο οι καταναλωτές να πληρώσουν για τους πόρους που χρησιμοποιούν. Οι προηγμένες δυνατότητες κοινής χρήσης δεδομένων επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μοιράζονται δεδομένα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ενώ το κάνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.